Missie & visie

In ons pedagogisch klimaat is veiligheid een voorwaarde, waarin iedereen zichzelf mag zijn en gezien wordt. Verschillen worden als kracht ingezet vanuit wederzijds respect. In ons leren werken wij samen doelgericht en bieden we onderwijs aan in drie niveaus met oog voor individuele mogelijkheden, waarbij kinderen inzicht krijgen in hun eigen leerproces.

In ons contact met ouders gaan wij uit van: wederzijds respect en vertrouwen, waarbij we hetzelfde doel voor ogen hebben en de optimale ontwikkeling van het kind centraal staat.

Als team hebben we dezelfde einddoelen voor ogen en hier werken we samen aan. Dit doen we door er persoonlijk voor te zorgen dat uitstraling, taal, luisterhouding en gedrag in overeenstemming zijn met elkaar.

Wij werken efficiënt samen door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, kennis en ervaringen. De basis van deze samenwerking is vanuit onderlinge verbondenheid: vertrouwen, respect, eerlijkheid, ruimte geven, luisteren, verantwoordelijkheid geven en nemen.

De Ceder staat bekend als een school waar de betrokkenen mogen ervaren wie God is, doordat wij uit liefde vanuit de Bijbel voorleven.
Vanuit die liefde creëren wij met elkaar een omgeving waar iedereen werkelijk gezien en erkend wordt. Er is ruimte om te ontwikkelen, zodat wij op sociaal, emotioneel en cognitief gebied onszelf, de ander en de wereld leren ontdekken.