Stichting CPOV

Onze school is onderdeel van een groter verband, namelijk Stichting Christelijke Primair Onderwijs Veenendaal en omstreken (CPOV e.o.)
In totaal elf scholen voor regulier basisonderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs participeren binnen het CPOV. Dit betekent dat het CPOV onderwijs mag bieden aan ongeveer 4000 leerlingen, 400 leerkrachten en 40 invalleerkrachten. Het is goed om te weten waar deze stichting voor staat. 

De missie en visie van CPOV zijn te lezen via de website van Stichting CPOV e.o.